Omaha pot limit

Omaha hold'em är ett populärt pokerspel som vanligtvis bara betecknas Omaha. Det är nära besläktat med det omåttligt omtyckta Texas Hold'em. Pot Limit är en regelvariant som är vanligt förekommande i samband med Omaha spel, förmodligen den allra vanligaste. Omaha är ett återkommande inslag på World Series of Poker, där det alltså utses en världsmästare i spelet. I den här artikeln ska vi gå igenom vad som särskiljer Omaha mot andra pokervarianter, samt vad som är specifikt för spelformen Pot Limit.

Grundläggande regler Omaha

Omaha är allmänt ett något mer komplicerat pokerspel, än till exempel Texas Hold'em. Det finns en del speciella nyckelregler, vilket lockar många till den spelvarianten.

I Omaha inleds varje spelomgång med att alla spelare får fyra hålkort, istället för exempelvis de två som delas ut i Hold'em. För att sedan skapa den bästa möjligheten i slutet av spelomgången måste man använda två av dessa hålkort. Varken mer eller mindre. Får du exempelvis fyra nior på given, blir det alltså inte ett fyrtal. Sedan får man då komplettera med minst tre av de korten som läggs upp på bordet under spelrundans gång.

Några andra saker man ska ha i åtanke när man spelar Omaha är att det generellt krävs bättre händer för att ta hem ett enskilt spel, då fler kort används. Dessutom blir det ännu viktigare att ha de två starkaste korten i handen som dina egna hålkort, då alla kan använda korten på bordet. Allmänt blir det också svårare att lista ut vad motståndarna sitter på för kort och räkna ut tänkbara scenarion i Omaha.

Spelprocessen

Efter att hålkorten delats ut lägger de två spelarna till vänster om dealern en tvingad mörk för att bygga upp en pott. Rollen som dealer snurrar runt längs bordet så att det blir rättvist med mörkarna. Sedan inleds den första satsningsrundan där alla spelare måste lägga minst summan av stora mörken för att vara kvar i spelomgången. Annars är det de vanliga valmöjligheterna med att satsa, syna, checka och lägga sig. Alla måste ha chippat in lika mycket vid slutet av varje satsningsrunda för att få vara kvar i spelet. 

Sedan kommer The Flop, vilken som vanligt består av tre kort på bordet som är tillgängliga för alla. Spelaren som sitter på lilla mörken börjar sedan "prata" i den andra satsningsrundan. Om någon satsning görs måste de andra spelarna kring bordet såklart svara upp mot detta.

Detta följs av The Turn med ett nytt kort på bordet och en tredje satsningsrunda. Efter The River, där det femte kortet kommer upp på bordet, görs en sista satsningsrunda. Om fler än två spelare är kvar i spelet efter detta blir det kortvisning och den med starkast hand tar följaktligen hem potten. Observera då de tidigare nämnda reglerna kring händer.

Pot Limit

Pot Limit är en speciell regel som ofta används i just Omaha. Det innebär att det aldrig kan göras satsningar på summor som överstiger den sammanlagda summan i den aktuella potten. Ligger det 500 kr i potten kan en enskild satsning inte vara högre än 500 kr. En pott kan ju dock öka rätt dramatiskt om flera spelare går med i en spelomgång. Då kan insatserna också trissas upp rätt snabbt, det blir lite av en dominoeffekt.

När man spelar med pot limit räknar man vanligtvis att spelaren som är på tur ska syna härnäst. Minimigränser är oftast förbestämda i den här varianten. Det finns inga begränsningar vad det gäller antal höjningar varje runda. Däremot är det vanligt att man har regeln att eventuella höjningar inte får vara lägre än den föregående öppningen eller höjningen.